شبکه های فارسی خطری برای جوانان

موج تازه تلاش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با ساخت سریال‌های دارای داستان و کاراکترهای نزدیک به فضای ایران آغاز شده و زنگ خطر را برای رسانه‌های داخلی و به طور خاص رسانه ملی برای تولید محتوای باکیفیت و متفاوت برای حفظ مخاطب داخلی به صدا درآورده است اما آیا تلویزیون در این آوردگاه تازه دست بالا را خواهد داشت؟

/ 0 نظر / 25 بازدید